Sociālo mediju komunikācija

Mainoties sociālo mediju algoritmiem, lietotāji dod priekšroku biznesa zīmolu publicētajam saturam. Ar pārdomātu stratēģiju sociālie tīkli darbosies jūsu labā!

Sociālajiem medijiem mūsdienās ir nozīmīga loma zīmola popularizēšanā – tos var izmantot kā individuālus rīkus vai kā atbalstu publicitātei tradicionālajos medijos, ļaujot sasniegt ļoti konkrētas mērķauditorijas. Aģentūra izstrādā komunikācijas stratēģijas, plānus un var realizēt komunikāciju visos plašāk zināmajos sociālajos medijos – “Facebook”, “Instagram”, “Twitter”, “LinkedIn”, “TikTok”, “YouTube” u.c.