Krīzes komunikācija

Krīzes brīdī ir svarīgi reaģēt operatīvi, izplatot skaidru un konkrētu informāciju, vienlaikus samazinot nevēlamās informācijas apriti

Komandas plašā pieredze krīzes komunikācijā ļauj operatīvi, pielāgojoties ārkārtas situācijām un termiņiem, piedāvāt klientiem atbilstošu rīcības plānu krīzes situācijā, lai negatīvās sekas reputācijai un tēlam būtu iespējami mazākas vai arī to nebūtu vispār. Komunikācijas ietvaros veicam arī katras krīzes un tās rādīto seku analīzi, lai nākotnē izvairītos no šādām situācijām. Tāpat izstrādājam vadlīnijas un ieteikumus, lai samazinātu krīzes situāciju iespējamību. Esam pārliecināti, ka krīzei jāgatavojas arī tad, ja nekas neliecina par tās tuvošanos.