Tēla veidošana un reputācijas vadība

Nereti tieši jūsu vai jūsu uzņēmuma tēls ir izšķirošais faktors, kas palīdz potenciālajiem klientiem izvēlēties jūsu piedāvāto preci vai pakalpojumu

Mūsdienās, kad dažādās jomās un nozarēs strauji aug konkurence, nereti tieši uzņēmuma, organizācijas vai individuālā pārstāvja tēlam ir izšķiroša nozīme lēmuma pieņemšanā. Tēla veidošana ir komplekss ilgtermiņa process, kura ietvaros nepieciešama gan rūpīga mērķauditorijas, gan konkurentu analīze. Tāpat jāpārzina katras nozares aktuālākās tendences Latvijā un pasaulē, jāspēj definēt stiprās puses un saprast, kurās jomās nepieciešami uzlabojumi.

Mums ir ilggadēja pieredze tēla veidošanā un reputācijas vadībā, tāpēc varam sniegt nepieciešamo atbalstu mūsu klientiem ikvienā nozarē – , veidojot, atjaunojot vai stiprinot tēlu, kā arī sekmējot pozitīvas reputācijas veidošanos mērķauditorijas vidū.