Hepsor

MĒRĶIS

Palielināt Igaunijas nekustamā īpašuma attīstītāja “Hepsor” zīmola atpazīstamību un turpināt veidot “Hepsor” kā uzticama pilsētu attīstītāja tēlu, nostiprinot uzņēmuma kā viedokļa līdera pozīcijas nekustamā īpašuma jomā.

IZAICINĀJUMI

Veidot uzticamu tēlu ārvalstu nekustamā īpašuma attīstītājam.

MŪSU STRATĒĢIJA

Pozicionēt “Hepsor” kā uzņēmumu, kas strādā pēc privātās publiskās partnerības principa, par prioritātēm izvirzot ne tikai savas, bet arī sabiedrības un pilsētas intereses. Izcelt nekustamā īpašuma attīstītāja īstenotos un topošos projektus, akcentējot to unikalitāti.

SASNIEGTIE REZULTĀTI

Liela mediju interese, kas rezultējās augstā publicitātē lielākajos nacionālajos un biznesa nišas medijos.

Esi ieinteresēts?

Santa Kraukle
santa.kraukle@miltton.com
+371 26900316