“Apsara” reklāmas video

Mērķis

Radīt reklāmas video, ko izmantot starptautiskajā un vietējā tirgū un komunikācijā gan ar klientiem, gan sadarbības partneriem. Parādīt to, kas ir “Apsara”, kādas ir uzņēmuma stiprās puses un ar ko radītā tēja atšķiras no citām tirgū pieejamajām.

Izaicinājums

Nepilnu minūti garā video apvienot visus vēstījumus, kas paredzēti daudzpusīgai auditorijai – tējas pircējiem un sadarbības partneriem. Padarīt video informējošu un izklaidējošu vienlaikus – lai tas spētu gan noturēt uzmanību un atspoguļot produktu atraktīvā veidā, gan nodot informāciju, kas būtu svarīga esošajiem un potenciālajiem sadarbības partneriem.

Mūsu stratēģija

Kopā ar klientu tika atlasīti galvenie vēstījumi, ko nodot mērķauditorijai. Balstoties uz klienta vēlmēm un mērķiem, tika izstrādāts radošais koncepts un video scenārijs, nodrošināta video režija un tehniskā izveide. Ņemot vērā uzņēmuma vērtības, video tika veidots, lai akcentētu tieši tās un vienlaikus informācija būtu arī viegli uztverama un interesanta.

Rezultāts

Sagatavots nepilnu minūti garš video vairākās versijās – angļu un latviešu valodās, ko izmantot dažādām uzņēmuma vajadzībām – publicēšanai sociālajos tīklos, reklāmas vajadzībām (kā reklāma dažādos raidierakstos, mājaslapā amazon.com utml.) un nodošanai sadarbības partneriem citu reklāmas aktivitāšu īstenošanai.

https://www.youtube.com/watch?v=-9SUpF4U4C4&ab_channel=ApsaraZen

Esi ieinteresēts?

Signe Sēne
signe.sene@miltton.com
+371 26612153