Komanda

Viesturs Deksnis
Stratēģiskais konsultants

viesturs.deksnis@miltton.com
+371 29404286
LinkedIn

Lasīt vairāk …

Viesturam ir 18 gadu pieredze sabiedrisko attiecību nozarē. Galvenās kompetences: sabiedrisko attiecību stratēģiju, tostarp tēla un reputācijas programmu izstrāde un virsuzraudzība, individuālu ilgtermiņa mediju attiecību veidošana, preses konferenču rīkošana un vadīšana, liela mēroga kampaņu un konferenču organizēšana, krīzes komunikācijas vadība.

 

Sabiedrisko attiecību projektu pieredzē ir darbs gan ar valsts pārvaldes iestādēm un pašvaldībām, gan biznesa un nevalstiskā sektora organizācijām, gan arī fiziskām personām. Pēdējā laikā īstenotie projekti ir, piemēram, VARAM integrētās komunikācijas un mācību aktivitāšu trīsgadu programmas “Mana Latvija.lv. Dari digitāli!” virsvadība, LIKTA gadskārtējo IKT konferenču organizēšana, “Carlsberg” grupas ilgtspējas stratēģijas izstrāde, īstenošana un tajā ietilpstošo zīmolu (“Aldaris”, “Mežpils alus”, “GO bezalkoholiskais” u.c.) tēla un reputācijas veidošana, vairāku IT uzņēmumu (“Huawei”, “Emergn”, “Datakom”, “Inbox.lv”) publiskās komunikācijas vadība. Viesturam ir bakalaura grāds politikas zinātnē.

Marta Mackeviča
Projektu direktore

marta.mackevica@miltton.com
+371 20393183
LinkedIn

Lasīt vairāk …

Martai ir vairāk nekā 13 gadu pieredze sabiedriskajās attiecībās, kas ietver gan darbu valsts pārvaldē, gan privātajā sektorā (Latvijas un starptautiskās organizācijās), gan NVO. Strādājusi sabiedrisko attiecību aģentūrā, vairāk nekā piecus gadus bijusi Latvijas Republikas tieslietu ministra padomniece, bijusi arī Biznesa augstskolas “Turība” attīstības direktore, atbildot par augstskolas tēlu un attīstības stratēģijas veidošanu un īstenošanu.

 

Sabiedrisko attiecību projektu pieredzē ir darbs ar banku sektora uzņēmumiem, piemēram, AS “Expobank”, kā arī ar Latvijas Bobsleja un skeletona federāciju, uzņēmumu “Venden”, LIKTA, “Volkswagen” komerctransportu, Latvijas Privāto pirmsskolu biedrību, dažādām politiskajām organizācijām, restorāniem u.c. nozaru uzņēmumiem. Martai ir maģistra grāds tiesību zinātnē, šobrīd viņa studē juridisko zinātņu doktorantūras programmā Rīgas Stradiņa universitātē.

Ivars Jakovels
Vecākais konsultants

ivars.jakovels@miltton.com
+371 28343072
LinkedIn

Lasīt vairāk …

Ivars ir diplomēts politikas zinātnes maģistrs ar vairāku gadu darba pieredzi Latvijas Tirgotāju asociācijā, pārstāvot uzņēmēju intereses Latvijas publiskajā telpā, kā arī astoņu gadu pieredzi pašvaldības deputāta darbā, virzot nozīmīgas idejas Jelgavas pilsētas attīstībai. Būtiska pieredze gūta gan vadot Rīgas kultūras aģentūras, gan Eiropā lielākā pārtikas tirgus “Rīgas Centrāltirgus” sabiedrisko attiecību nodaļas Rīgas pašvaldības institūciju un kapitālsabiedrību sistēmā 10 gadu periodā. Starptautiskās sadarbības pieredze iegūta, strādājot Rīgas Brīvostas valdē.

Santa Kraukle
Jaunākā konsultante

santa.kraukle@miltton.com
+371 26900316
LinkedIn

Lasīt vairāk …

 

Santa ir strādājusi vienā no Latvijas lielākajiem medijiem – portālā “Delfi”, ārštatā rakstījusi publikācijas dažādiem izdevniecības “Žurnāls Santa” izdevumiem, kā arī ieguvusi starptautisku pieredzi, strādājot Polijā. Iegūtās darba pieredzes rezultātā viņa ir izkopusi prasmi rakstīt medijiem saistošas publikācijas un spēj uz tekstu paskatīties no žurnālistu skatu punkta.

 

Santai ir bakalaura grāds žurnālistikā, un tuvāko gadu laikā viņa plāno iegūt arī maģistra grādu komunikācijas zinātnē.