Komanda

Kristīne Krista Vītola
Projektu vadītāja

krista.vitola@miltton.com
+371 26588955
LinkedIn

Lasīt vairāk …

Krista aģentūras komandai pievienojās 2022. gada rudenī, bet jau sevi pierādījusi projektu vadībā, strādājot ar vairākiem nozīmīgiem klientiem. Tai skaitā “Helmes Latvia”, “LIAA” (Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra), “Huhtamaki”, “Fotografiska Tallinn”, Privāto pirmsskolu biedrību un “CreaKids”.

 

Radoša domāšana, efektīva komunikācija, attiecības ar medijiem un pasākumu organizēšana – Krista iedziļinās ikkatra klienta un organizācijas vēlmēs, lai sasniegtu projekta mērķus un panāktu veiksmīgu rezultātu.

 

Pirms pievienošanās Miltton komandai, Krista vairāk kā 10 gadus darbojās valsts pārvaldē, iekšējās drošības un Eiropas Savienības jautājumos. Pārstāvējusi Latviju dažāda veida starptautiskajās un vietējā līmeņa sanāksmēs, Eiropas Padomes Tiesībaizsardzības jautājumu darba grupa pārstāve.

 

Iegūts sociālo zinātņu bakalaura grāds politoloģijā, papildinot to ar dažādām apmācībām un kursiem Eiropas Savienības tiesībaizsardzības aģentūrā (CEPOL), kā arī starptautisko projektu semināros.

Ieva Lukaža-Apalupa
Projektu direktore

ieva.lukaza-apalupa@miltton.com
+371 29322095
LinkedIn

Lasīt vairāk …

Ieva ikdienā veiksmīgi strādā ar dažādu nozaru zīmoliem, tomēr par savu stipro pusi uzskata darbu ar ilgtspējas jautājumiem, jaunuzņēmumiem, kā arī finanšu un farmācijas nozares zīmoliem. Klientu vidū ir tādi zīmoli kā “Dexcom”, “Salv”, “Plural”, “Arbonics” un citi.

 

Pirms pievienošanās Miltton komandai, praktiskas zināšanas komunikācijas jomā gūtas, strādājot sabiedrisko attiecību aģentūrā, veidojot saturu medijam, kas specializējas drošības un aizsardzības jomā, kā arī piedaloties SEB Youth LAB vasaras praksē.

 

Ievai ir profesionālais bakalaura grāds komunikācijas vadībā, kas iegūts Biznesa augstskolā “Turība”, un patlaban studijas tiek turpinātas profesionālā maģistra studiju programmā “Stratēģiskā komunikācijas vadība”, īstenot pētījumu par krīzes un risku komunikāciju.

 

Par savu sirdslietu Ieva sauc rakstīšanu un pasākumu plānošanu.

Annija Asmus
Projektu vadītāja

annija.asmus@miltton.com
+371 20247129
LinkedIn

Lasīt vairāk …

Annija ir ieguvusi bakalaura grādu komunikacijas zinātnēs Latvijas Universitātē. Kolēģiem Annija sevi parādījusi kā uzticamu atbalstu projektu īstenošanā un jaunu ideju radīšanā. Viņa labi orientējas dažādos ar sociālo mediju komunikāciju un influenceru kampaņām saistītos jautājumos.

 

Annija piedalījusies gan Latvijas Universitātes rīkotajā “Jauno profesionāļu skolā”, iegūstot budžeta vietu, gan Junior Achievement Latvia un ASV vēstniecības Latvijā organizētajā karjeras skolā ‘’Start Strong 3+3’’.

Jana Bunkus
Sabiedrisko un publisko attiecību konsultante

jana.bunkus@miltton.com
+371 29170955
LinkedIn

Lasīt vairāk …

Jana ir vairāku Latvijas augstskolu lektore, Komunikācijas virziena vadītāja Biznesa augstskolā “Turība”, kā arī daudzu komunikācijas nozares rakstu autore un līdzautore. Jana ir Latvijas Asociācijas sabiedrisko attiecību profesionāļiem (LASAP) valdes locekle.

 

Par savu galveno profesionālo mīlestību Jana dēvē sabiedriskās attiecības un komunikācijas nozari kopumā, kur nostrādāti gandrīz 18 gadi. Iegūta pieredze arī žurnālistikā. Vislielākā pieredze iegūta publiskajā pārvaldē, kā arī nevalstiskajā sektorā, līdz ar to uzkrātas zināšanas arī publiskajās attiecībās (public affairs).

Marta Mackeviča
Izpilddirektore (CEO) un stratēģiskā konsultante

marta.mackevica@miltton.com
+371 20393183
LinkedIn

Lasīt vairāk …

Martas spēcīgākās profesionālās puses ir projektu vadība, komunikācijas kampaņu stratēģiskā plānošana, krīzes komunikācija, attiecības ar medijiem un pasākumu plānošana.

 

Pirms pievienošanās Miltton komandai Marta bijusi tieslietu ministra padomniece un izglītības un zinātnes ministres padomniece (dažādās valdībās), kā arī Biznesa augstskolas «Turība» Attīstības direktore, atbildot par augstskolas publisko tēlu un attīstību.

 

Martai ir bakalaura grāds politikas zinātnē un valsts pārvaldē un maģistra grāds tiesību zinātnēs Rīgas Stradiņa universitātē. Pašlaik viņa ir zinātniskā doktora grāda kandidāte tiesību zinātnēs, specializējoties starptautiskajās tiesībās. Vairāku zinātnisko publikāciju autore un līdzautore. Labprāt dalās pieredzē ar topošajiem komunikācijas un sabiedrisko attiecību nozares speciālistiem.