Izglītības un zinātnes ministrijas komunikācijas kampaņa V Pasaules latviešu zinātnieku kongresam “Zinātne Latvijai”

Mērķis

Nodrošināt V Pasaules latviešu zinātnieku kongresa “Zinātne Latvijai” publicitāti, Izcelt zinātnes lomu globālo izaicinājumu risināšanā un veicināt izpratni par zināšanu vērtību sabiedrības, kultūras un ekonomikas attīstībā. Sagatavot komunikācijas kampaņas reklāmas materiālus.

Mūsu stratēģija

Lai nodrošinātu pēc iespējas plašāku publicitāti, tika nodrošinātas dažāda veida aktivitātes. To skaitā reklāmas video, baneru sagatavošana un izvietošana sociālajos tīklos un interneta portālos, tiešraides translācijas nodrošināšana daļai no kongresa pasākumiem, publicitātes materiālu sagatavošana un izplatīšana, klienta sagatavoto materiālu izplatīšana medijiem, sociālo tīklu komunikācijas nodrošināšana, tehniskais atbalsts mediju sagaidīšanā kongresa laikā. Īpašs uzsvars tika likts uz individuālajām mediju attiecībām, lai aicinātu žurnālistus uz tiem interesējošiem pasākumiem, veicinātu publikāciju radīšanu, nodrošinātu kongresa publicitāti gan pirms tā, gan pēc tā, gan katrā no kongresa trim dienām.

Rezultāti

Nodrošināta plaša publicitāte interneta portālos, drukātajos medijos, radio un televīzijā. Īstenota sociālo tīklu komunikācija, sasniedzot un pārsniedzot iepriekš noteiktos rādītājus. Veicināta kongresa atpazīstamība, kā arī popularizēta zinātnes joma kopumā.

Esi ieinteresēts?

Signe Sēne
signe.sene@miltton.com
+371 26612153