Izglītības un zinātnes ministrijas komunikācijas kampaņa par Latvijas kosmosa nozari

Mērķis

Veicināt Latvijas kosmosa nozares atpazīstamību un attīstību, panākt lielāku sabiedrības izpratni.

Izaicinājumi

Kosmosa nozare sevī ietver ļoti specifiskus jautājumus, terminus, tehnoloģijas, kas plašākai sabiedrībai nav zināmas. Tāpēc viens no galvenajiem izaicinājumiem bija radīt mērķauditorijas izpratni, vienlaikus materiālos saglabājot precīzus apzīmējumus un faktus.

Mūsu stratēģija

Komunikācijas kampaņā tika izmantoti vairāki kanāli – mediju attiecības, sociālie tīkli, reklāmu izvietošana sociālajos tīklos un interneta portālos. Tādejādi bija iespēja runāt par kampaņas tēmu dažādos veidos, nodrošinot, ka informācija auditoriju sasniedz tai ērtākajā veidā. Papildus tika aktīvi iesaistīti nozares eksperti, lai saturs būtu praktiskos piemēros balstīts un vieglāk uztverams.

Rezultāti

Nodrošināta publicitāte medijos – gan sižeti, intervijas TV, gan publikācijas interneta portālos un drukātajos medijos. Īstenojot sociālo tīklu komunikāciju un izvietojot reklāmas materiālus interneta portālus, sasniegti un pārsniegti kampaņas sākumā noteiktie rādītāji.

Esi ieinteresēts?

Signe Sēne
signe.sene@miltton.com
+371 26612153