Integrētā komunikācijas kampaņa Okupācijas un brīvības muzejs “Vabamu” atvērts visai Baltijai

MĒRĶIS

Uzsverot kopīgos aspektus Baltijas valstu vēsturē un sniedzot iespēju saņemt informāciju interaktīvā veidā dzimtajā valodā, motivēt arī Latvijas un Lietuvas iedzīvotājus apmeklēt muzeju. Stratēģiskais mērķis bija mainīt priekšstatu par okupācijas muzeju, kā par drūmu vietu, parādot, ka to var apmeklēt arī ar bērniem.

IZAICINĀJUMI

Viens no lielākajiem kampaņas izaicinājumiem bija veidot komunikāciju par šīm smagajām tēmām tā, lai mērķauditorijai veidotos pozitīvas sajūtas un vēlme apmeklēt muzeju, tāpēc tika uzsvērts, ka “Vabamu” nav tikai stāsts par vēsturi, bet gan par ceļojumu uz brīvību, veidojot vēstījumus emocionālus un draudzīgus.

MŪSU STRATĒĢIJA

Kampaņas stratēģija un ideja balstījās uz vairākiem pīlāriem: kopīgā vēsture, kas vienlaikus ir maksimāli personiska (vienota ideja visām valstīm, taču katrā no tām veidots stāstījums attiecīgajā valodā un ar katras valsts cilvēkiem); fokuss uz tehnoloģiju izmantošanu (interaktīvs informācijas pasniegšanas veids, lai rosinātu jauniešu interesi); draudzīgs un emocionāls vēstījums, radot personisku saikni ar katru uzrunāto viņa dzimtajā valodā, brīvība un nākotne – mācoties un izzinot vēsturi, mums vienlaikus jādomā par nākotni un jānovērtē brīvība.

SASNIEGTIE REZULTĀTI

Kampaņa radīja rezonansi Latvijas un Lietuvas plašsaziņas līdzekļos. Tika radīti audio gidi un bērnu audio gidi latviešu un lietuviešu valodā, kā arī reklāmas video rullīši. “Vabamu” pārstāvji atzinīgi vērtē kampaņas laikā paveikto, uzsverot, ka radītie materiāli būs aktuāli un noderīgi arī pēc pandēmijas. Kampaņas laikā tika uzskatāmi parādīts, ka par okupāciju, deportācijām un citām tamlīdzīgām tēmām ir iespējams stāstīt arī bērniem un jauniešiem piemērotā, saistošā veidā, uzsverot pozitīvo aspektu – Baltijas valstu iegūto brīvību un neatkarību.

Esi ieinteresēts?

Marta Mackeviča
marta.mackevica@miltton.com
+371 20393183