Miltton Latvia aicina uzņēmumus iesaistīties domnīcā

Laikā, kad apkārtējā pasaule nepārtraukti mainās, uzņēmumiem ļoti strauji nākas pielāgoties jaunai realitātei un izaicinājumiem. Tas lēmumu pieņemšanu un ilgtermiņa plānošanu padara ārkārtīgi apgrūtinātu. Lai šo procesu atvieglotu, organizācijas var izmantot scenāriju modelēšanu, iesaka eksperti uzņēmuma “Miltton Latvia” rīkotajā pasākumā “Jaunais konteksts: scenāriji, kā uzņēmumiem orientēties jaunajā realitātē” (“New Context: scenarios for businesses to navigate in the new reality”). Prezentētā koncepta ietvaros plānots veidot domnīcu, lai labāk izprastu mūsu reģiona lomu, izmaiņas uzņēmējdarbības klimatā un sociālajos procesos.

Novembra vidū notikušajā pasākumā vairāki eksperti stāstīja par scenāriju modelēšanas nozīmi un ietekmi uz biznesa attīstību, kā arī iezīmēja vairākus iespējamos nākotnes scenārijus, ņemot vērā ģeopolitisko situāciju pasaulē. Eksperti norādīja, ka uz scenāriju balstīta domāšana un plānošana ļauj ne tikai prognozēt notikumu attīstību, bet arī izstrādāt skaidrus rīcības plānus, lai nepieciešamības gadījumā spētu rīkoties ātri.

“Scenārijus veido divas pasaules – faktu pasaule un uztveres pasaule. To mērķis ir apkopot un pārveidot stratēģiski nozīmīgu informāciju svaigā uztverē, ” norāda Annika Arras, “Miltton New Nordics” izpilddirektore. “Tā nav nākotnes pareģošana, bet ideja par iespējamo nākotni, tāpēc esam uzsākuši projektu, kas apvieno Baltijas un Ziemeļvalstu uzņēmumus un dažādu nozaru ekspertus – lai modelētu nākotnes scenārijus un paplašinātu perspektīvas uzņēmumu vadītājiem ,” piebilst A.Arras.

“Kopš Krievija iebruka Ukrainā, drošības sektorā izstrādāt scenārijus kļūst arvien grūtāk. Mūsu rokās vairs nav “kristāla bumbas”. Turklāt jāņem vērā, ka par globālo ģeopolitiku nav iespējams diskutēt bez izpratnes par to, kā tā ietekmē enerģijas tirgu, piegādes ķēdes un nenoliedzami arī sabiedrību. Līdz ar šīm izmaiņām rodas jauni un spēcīgi reģionālie spēlētāji, piemēram, Polija, Baltijas valstis un Ziemeļvalstis, kas uzņēmumiem jāņem vērā, domājot par attīstības stratēģijām,” pauda Drošības profesionāļu asociācijas valdes loceklis, “ZEVS Security consulting” vadītājs Kārlis Apalups.

Atvaļinātais Somijas militārais virsnieks, “Miltton” grupas vecākais padomnieks Arto Rātu (Arto Räty) norādīja, ka, lai spētu veiksmīgi darboties, nepieciešama domāšanas maiņa uzņēmumos. “Vairums uzņēmēju dzīvo šodienai vai arī raugās nākotnē, neizvērtējot vairākus scenārijus. Taču šādi scenāriji un tiem sekojošās darbības ir svarīgas. Uzņēmumos ir nepieciešama domāšanas un plānošanas maiņa. Sākotnēji jāizstrādā plāni un tikai tad jāpieņem lēmumi, nevis otrādāk. Nevar pieņemt lēmumu un tam pakārtot plānošanu,” uzsver speciālists.

Pasākuma ietvaros tika diskutēts arī par New Nordics jeb Jauno Ziemeļvalstu konceptu, to nākotni un perspektīvām. Eksperti pauda, ka Baltijas valstis ir jaunas un gatavas sniegt savu ieguldījumu un enerģijas pienesumu vecajām, stabilajām Ziemeļvalstīm, kas dažkārt mēdz būt lēnprātīgākas. Līdz ar to, šīm valstīm apvienojot savus resursus, rodas unikāls un spēcīgs reģions.

Ikviens uzņēmums un/vai iestāde ir aicināti piedalīties projektā “New Nordics scenarios 2023”, veidojot jaunu kopienu jeb domnīcu, lai labāk izprastu mūsu reģiona lomu un iespējas turpmākajos gados, kā arī izmaiņas uzņēmējdarbības klimatā un sociālajos procesos. Domnīcas būtiskākie temati: ģeopolitiskā situācija un karš Ukrainā, reģiona pozīcija ES un Centrālajā un Austrumeiropā, sabiedrība un sociālās tendences, imigrācija un emigrācija, globālā diaspora un ietekme, tehnoloģiskā ietekme reģionā, ekonomiskā noturība un ietekme, darba tirgus tendences, ilgtspējība, tostarp enerģijas pāreja un neatkarība.