Labie koki, Mežpils alus, Pilsēta cilvēkam, Miltton Latvia

Koku stādīšana Rīgas centrā, izmantojot modernās tehnoloģijas

MĒRĶIS

Palīdzēt padarīt Rīgas centru zaļāku, veicināt sabiedrības interesi par koku stādīšanas nepieciešamību, īpaši pilsētvidē, un nostiprināt ideju, ka koki ir pilsētas plaušas un tiem ir svarīga loma ne tikai ainavas, bet arī klimata uzlabošanā. Informēt sabiedrību par koku trūkumu pilsētvidē, to pareizu kopšanu un izplatītākajiem iemesliem, kāpēc koki iet bojā.

IZAICINĀJUMI

Apvienot valsts, pašvaldību iestādes, nevalstiskās organizācijas un uzņēmējus jeb privāto sektoru kopīgam mērķim, vēršot uzmanību uz to, ka tikai visām pusēm sadarbojoties iespējams uzlabot pilsētvidi, padarot Rīgu par vietu, kur cilvēki vēlas dzīvot, strādāt un viesoties. Tāpat izaicinājums bija mainīt domāšanu un atgādināt, ka kokiem un zaļajām zonām ir vieta ikvienā mūsdienīgā pilsētā.

MŪSU STRATĒĢIJA

Kopā ar klientu plānojām sabiedrisko attiecību aktivitātes pirms un pēc koku stādīšanas pasākuma medijiem, kā arī organizējām ārējo pasākumu oktobra beigās kopā ar visām iesaistītajām pusēm, tostarp Rīgas domi.

SASNIEGTIE REZULTĀTI

Koku stādīšanas pasākuma laikā Rīgas centrā tika iestādīti divi skaisti koki. Savukārt sabiedrisko attiecību aktivitāšu rezultātā tika panāktas vairāk nekā 50 publikācijas dažādos plašsaziņas līdzekļos, tostarp televīzijā un radio.

Esi ieinteresēts?

Marta Mackeviča
marta.mackevica@miltton.com
+371 20393183