Interest representation and lobbying

Lai jūs sadzirdētu varas gaiteņos, svarīgi veidot tiešas un atklātas attiecības ar nozares atbildīgajām institūcijām

Uzņēmuma darbību vai attīstību nereti var ietekmēt izmaiņas normatīvajos aktos, kā arī valdības lēmumi reģionālā, nacionālajā vai Eiropas Savienības līmenī. Ieguvēji viennozīmīgi ir tie uzņēmumi un organizācijas, kas monitorē varas gaiteņos notiekošo un spēj panākt, ka viņu ieteikumi vai idejas tiek sadzirdēti. Aģentūras pieredze un pārstāvniecība arī Briselē, Vašingtonā un citās stratēģiski nozīmīgās vietās, sniedz mums iespēju kļūt par jūsu ruporu un pievērst politikas veidotāju uzmanību nepieciešamajiem jautājumiem vai tieši pretēji – izņemt no dienaskārtības konkrētus jautājumus.